Internationale Vrouwendag in Boskoop

10m
Scroll

Op 8 maart 2024 was het Internationale Vrouwendag. 

 

De gemeente Alphen aan den Rijn zette vrouwen in het zonnetje op Internationale Vrouwendag. Zo vond er een bijeenkomst plaats in Boskoop waarbij een groep vrouwen, inclusief burgemeester Spies, hun ervaringen deelden. Ook konden zij een workshop volgen. Benieuwd hoe deze vrouwen zich inzetten voor de gemeente? Je leest het hier.

 

De dag werd geopend door Soad van Participe en Esther van de Bibliotheek van Venen om 14.00 uur in de Plantaan. De dag is georganiseerd door Kwadraad, Bibliotheek van Venen, Participe, Stichting iDb en vrijwilligers. Er waren circa 50 deelnemers aanwezig.

 

Als eerste vertelde Monique Brewster, directeur-bestuurder van WoonForte, diens verhaal. Woonforte is een woningcorporatie in de gemeente Alphen aan den Rijn met ruim 10.000 huurwoningen in Alphen aan den Rijn, Aarlanderveen, Boskoop, Zwammerdam. Brewster vertelde over de ervaringen die zij, familieleden, en kennissen in het verleden hebben gehad met de ongelijke behandeling van vrouwen en hoe deze ervaringen haar hebben gevormd. Haar Surinaamse familie gaf haar destijds het advies: 'een diploma is je man'. Die boodschap heeft Brewster ter harte genomen. Hoewel dat niet altijd even makkelijk is geweest, werkt zij tegenwoordig voorspoedig als de directeur van WoonForte naast diens gezinsleven.

De tekst loop door onder de foto.

De presentatie van Monique Brewster, directeur van WoonForte
De presentatie van Monique Brewster, directeur van WoonForte.

 

Daarna vertelde burgemeester Spies openhartig over het maatschappelijk belang van vrouwelijke voorbeeldfiguren. Toen Internationale Vrouwendag jaren geleden werd geïntroduceerd in de samenleving, had Spies haar bedenkingen over hoe inclusief de doelmatigheid en het effect van deze dag zou zijn. Burgemeester Spies vertelde verder dat zij echter over de jaren heen heeft mogen ervaren, samen met diens eigen omgeving en inwoners, wat deze dag werkelijk kan betekenen voor de gelijkwaardigheid van mensen, hun kansengelijkheid en dat er ruimte mag zijn voor verschillen tussen mensen. Een leuke ervaring was dat een basisschoolleerling haar ooit vroeg: "Bent u dan eigenlijk niet een burgerjuffrouw?". Sindsdien hoopt Spies dat Internationale Vrouwendag ook in de komende jaren weer onder de aandacht wordt gebracht in de omgeving Alphen aan den Rijn.

 

Burgemeester Spies op vrouwendag 2024
Burgemeester Spies steekt de aanwezige vrouwen een hart onder de riem.

 

De vrouwen konden willekeurig deelnemen aan drie verschillende workshops: bewegen en gezond leven, bewuste comunicatie en een workshop over (non)discriminatie van Stichting voor Inclusie en Discriminatiebestrijding (iDb), deze keer met de focus op de ongelijke behandeling van vrouwen.


Tijdens die laatste voorlichting kwam de regionale (non)discriminatie en inclusie (in cijfers) aan bod, het nut van discriminatie melden, de processen van haar klachtenbehandeling en over diens preventie en -interventiewerkzaamheden voor de inwoners in gemeente Alphen aan den Rijn. Iedereen deed interactief mee. De deelnemers deelden openhartig hun ooit ervaren/ ervaringen met discriminatie. Met een casussen quiz gingen de deelnemers met Stichting iDb na wanneer er in de voorbeelden wel of niet sprake was van discriminatie op basis van het zijn van een vrouw /geslacht. 

 

De dag werd plenair afgesloten en een persoon uit elk groepje werd gevraagd wat de belangrijkste les was uit elke voorlichting. Een deelnemer zei: 'dat iedereen die discriminatie ervaart dat echt moet melden'. Een andere deelnemer vertelde dat het belangrijk is om goed op je lichaamshouding te letten. Daarna was er een plenaire lachworkshop van Sanne van Zoest, zodat iedereen met een optimistische glimlach de bijeenkomst weer kon verlaten. 

 

Wil je ervaren discriminatie (anoniem) melden? 
Dat kan via Discriminatie.nl

 

Doe mee
Wij streven naar een gemeente waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn. Doe mee en zet je in voor een veilige en inclusieve stad waarin discriminatie en uitsluiting geen kans krijgt.
Doe mee
Ervaar jij zelf ook discriminatie of zie je het in je omgeving gebeuren? Melden helpt!
Discriminatie melden