In Alphen aan den rijn is ruimte voor verschillen

Bekijk ons inclusiebeleid
Scroll

Ervaar jij zelf ook discriminatie of zie je het in je omgeving gebeuren? Melden helpt!

Een actief en betrokken stad koestert en stimuleert initiatieven van inwoners, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en anderen die bijdragen aan non-discriminatie, inclusie en actief burgerschap. Wij presenteren uitdagende en inspirerende voorbeelden uit de praktijk en vragen anderen om aan te sluiten. Zet jij je, in het klein of in het groot, in voor een stad waar iedereen telt en ruimte is voor verschillen, laat het weten. Doe goed en deel jouw ervaringen met anderen.

Inspirerende verhalen

Inspirerende verhalen en initiatieven over participatie, integratie en non-discriminatie in Alphen aan den Rijn.

Doe mee

Wij streven naar een gemeente waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn. Doe mee en zet je in voor een veilige en inclusieve stad waarin discriminatie en uitsluiting geen kans krijgt.

01

Deel je ervaring en vertel ons jouw verhaal.

Wil jij jouw verhaal op het gebied van inclusie of discriminatiebestrijding delen? Aarzel niet en laat het ons weten!

02

Deel jouw activiteit, voorstel of idee met ons.

Heb je een activiteit, voorstel of idee voor verbetering op het gebied van inclusie of discriminatiebestrijding binnen de gemeente? Laat het ons weten!

03

Word partner en doe mee met ons project.

Wil je met jouw organisatie of project een actieve bijdrage leveren aan een veilige en inclusieve gemeente en daarvoor als partner aansluiten bij ons project? Mogen wij jouw activiteiten delen op de website en socials? Laat het ons weten en meld je aan.

Lokale partners

Stichting iDb bouwt samen met lokale partners in Alphen aan den Rijn aan een veilige en inclusieve stad waar aandacht is voor verschillen en discriminatie op welke grond dan ook niet wordt geaccepteerd.

Veelgestelde vragen

Wat is inclusie en hoe kan ik daar aan bijdragen?

 

Inclusie betekent letterlijk: insluiting in de samenleving van personen of groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Inclusie betekent dat iedereen in onze samenleving mee kan doen en dat er naar hen wordt geluisterd ongeacht afkomst, religie, nationaliteit, seksuele geaardheid of welke grond dan ook. Dit geldt voor de samenleving als geheel maar ook in kleiner verband; op school, op het werk of bij de sportvereniging. Daarbij mogen onderlinge verschillen best worden benoemd of erkend maar deze verschillen mogen nooit leiden tot achterstelling of buitensluiting. Inclusie is een belangrijk aspect van de democratie.


Stichting iDb zet zich in voor een open, veilige en inclusieve samenleving, niet alleen door discriminatie te bestrijden, maar ook door inclusie te bevorderen. Dit doen wij door trainingen te verzorgen, voorlichting te geven, te adviseren en aan te sluiten bij initiatieven van anderen die vergelijkbare doelen nastreven. 


Heeft u een goed idee of organiseert u een activiteit dat bijdraagt aan een inclusieve gemeente? Wilt u deze delen met inwoners via deze website? Neem dan contact met ons op.

 

Valt mijn voorval onder discriminatie?

 

Discriminatie betekent letterlijk: het maken van onderscheid. We spreken over discriminatie als iemand of een bepaalde groep mensen anders wordt achtergesteld, of wordt uitgesloten op basis van (persoonlijke) kenmerken die er volgens de wet niet toe (mogen) doen. 

Het kenmerk waarop iemand gediscrimineerd wordt noemen we een discriminatiegrond. In de Algemene Wet Gelijke Behandeling worden de volgende discriminatiegronden genoemd: 

 • Leeftijd 
 • Seksuele gerichtheid
 • Godsdienst en levensovertuiging
 • Ras
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Handicap of chronische ziekte
 • Politieke overtuiging
 • Burgerlijke staat
 • Soort contract (vast of tijdelijk) 
 • Arbeidsduur (fulltime of parttime werk)


Valt uw klacht onder een van deze gronden? Dan zoeken we samen uit of we het vermoeden van discriminatie voldoende feitelijk kunnen maken, of dat een andere organisatie u beter kan helpen. Ook bij een vermoeden van discriminatie op een niet-wettelijke discriminatiegrond geven we u graag advies. Neem bij twijfel vooral contact op met Discriminatie.nl
 

Heeft het zin om discriminatie te melden?

 

Discriminatie melden helpt. Uw melding geeft informatie over hoe vaak discriminatie voorkomt. Door melding te maken van uw discriminatie-ervaring helpt u mee om discriminatie te bestrijden. Elke melding wordt geregistreerd en meegenomen in rapportages over ervaren discriminatie in de regio. Stichting iDb kan meldingen apart behandelen, maar er wordt ook breder gekeken naar trends en ontwikkelingen op het gebied van discriminatie in de regio. 


Hoewel wij naar gemeenten rapporteren over de discriminatiemeldingen uit de regio, handelen wij onafhankelijk. Zo kunnen inwoners ook veilig een klacht over de gemeente of over de politie doorgeven. Het bestrijden van discriminatie is een plicht van de Nederlandse overheid en gemeenten. Daarom heeft elke gemeente een onafhankelijke antidiscriminatievoorziening waar inwoners terecht kunnen voor behandeling van hun discriminatieklachten.
 

Hoe maak ik een melding en wat gebeurd er met mijn melding?

 

Woont u in ons werkgebied, de regio Hollands Midden of Haaglanden? Dan kunt u gratis uw melding doen bij Discriminatie.nl. Dat kan zowel telefonisch, persoonlijk als online. Met uw persoonsgegevens gaat zij vertrouwelijk om. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.


U kunt ook anoniem een melding doen. Ook kunt u een melding doen voor iemand anders als u een getuige bent. Een anonieme melding wordt geregistreerd en meegenomen in rapportages over de ervaren discriminatie in de regio. Bij een anonieme melding kan alleen geen persoonlijke ondersteuning bieden.


Het maakt voor uw melding niet uit of een voorval plaatsvond in uw eigen gemeente of in een heel andere plek in Nederland of in het buitenland. Dan meldt u nog steeds bij Discriminatie.nl. U kunt geen melding doen bij Discriminatie.nl als u niet in ons werkgebied woont. Daarvoor neemt u contact op met de antidiscriminatievoorziening die wel hoort bij uw gemeente; u vindt deze via Discriminatie.nl.


Wij luisteren naar elk verhaal en registreren uw melding in het landelijk registratiesysteem 'ADV-net. Na registratie van de melding wordt samen met u gekeken of er vervolgstappen nodig zijn. Soms biedt uw klachtbehandelaar alleen een luisterend oor, maar er kan ook geholpen worden met advies, een doorverwijzing, een hoor-en-wederhoorprocedure, bemiddeling of met een aangifte. 
 

Op het moment dat we meer doen dan enkel een registratie, blijft u als melder betrokken bij de afhandeling van de klacht. Dit betekent dat we uit uw naam communiceren bij een hoor- en wederhoorprocedure naar de veroorzaker van de klacht. Wij communiceren dus niet zonder uw betrokkenheid. 
 

I don’t speak the Dutch language, can you aid me in English?

 

Of course we can. We are here for all inhabitants of our working area, including those who do not speak Dutch. Do you want to volunteer as a citizen or as an organization? Please contact us via our contact form. Do you want to report your or someone else's experienced discrimination incident (anonymously)? Please contact us only via Discriminatie.nl or call us 0800 - 0880 for more information. We are striving to offer our services in multiple languages in the near future. In the meantime, we manage to aid those who neither speak the Dutch nor English language best via email correspondence and by using textual translation software.