Succesverhaal
2 min

Nieuw Regenboogbankje bij het Stadhuis

Het College heeft samen met raadsleden een bankje bij het stadhuis van regenboogkleuren voorzien. Het streven is in alle wijken en kernen een regenboogbankje te hebben. De eerste is symbolisch neergezet tijdens de week van respect.
Het College heeft samen met raadsleden een bankje bij het stadhuis van regenboogkleuren voorzien. Het streven is in alle wijken en kernen een regenboogbankje te hebben. De eerste is symbolisch neergezet tijdens de week van respect.

Een nieuw regenboogbankje
Het College heeft samen met raadsleden een bankje bij het stadhuis van regenboogkleuren voorzien. Het streven is in alle wijken en kernen een regenboogbankje te hebben. De eerste is symbolisch neergezet tijdens de week van respect. 

Waarom?
Een van de pijlers van het plan van aanpak regenbooggemeente Alphen aan den Rijn is zichtbaarheid: ‘Het gaat erom dat inwoners zichtbaar zichzelf mogen en kunnen zijn, en dat de gemeente belemmeringen daarbij zoveel mogelijk wegneemt.’  Een regenboogbankje heeft dat effect doordat het een gesprek op gang brengt, daar waar dat nog niet zo van zelfsprekend gebeurt. 

Daarnaast is het een mooi gebaar als collegeleden, raadsleden en overige betrokkenen binnen onze wijken gezamenlijk bankjes gaan schilderen en daarmee ook zichtbaar bijdragen aan het belang van een regenboogsymbool.  Een bankje leent zich er ook voor dat meerdere wijken en/of kernen bereikt worden.

Praat mee op social media met
"Het gaat erom dat inwoners zichtbaar zichzelf mogen en kunnen zijn, en dat de gemeente belemmeringen daarbij zoveel mogelijk wegneemt."

Onze partners maken ons werk mogelijk