Succesverhaal
2 min

Lees hier hoe TaalCafé niet alleen bijdraagt aan taalvaardigheden

Het TaalCafé is een initiatief van De Blije Wijk en Bibliotheek Rijn en Venen, opgezet om mensen met een taalachterstand de Nederlandse taal machtig te maken. De inzet hierbij is niet alleen om deze mensen de taal te leren, maar ook om op informele maar gestructureerde manier omgang te vinden met de Nederlandse cultuur. 

Het TaalCafé draait op de inzet van vrijwilligers, waarbij hulpbenodigden inidividueel of in groep worden gekoppeld aan een vrijwilliger. De lessen worden voornamelijk klassikaal aangeboden. Het aanbod is zodanig opgezet dat de leerlingen ook aan laagdrempelige activiteiten kunnen deelnemen, die hen in staat stellen om op een gezellige en informele manier mét en van elkaar te leren.

Taal verbindt

Als Coördinatrice bij de Blije Wijk heeft Joke Amelunxen graag contact met de deelnemers van de taalles. Alhoewel het intiatief primair is gericht op het versterken van de taalvaardigheid van inwoners uit Alphen, geeft Joke aan: "TaalCafé is méér dan taal. We geloven in het verbinden van mensen. Taal verbindt mensen en wij verbinden mensen met taal". 

Als voorbeeld, het verhaal van N.

Joke heeft N. in het voorbijgaan leren kennen tijdens de taallessen. Hij kwam zeer leergierig over en heeft tijdens de lessen verteld over zijn beweegredenen om naar Nederland te komen. N. gaf aan graag buschauffeur te willen worden net zoals hij in het land van herkomst was. Hij gaf zelf echter al aan, de taal niet goed genoeg te beheersen. Dat leidde ertoe dat N. zich zonder dagbesteding steeds meer begon af te zonderen.

Taal voor het leven

Tijdens één van de activiteiten georganiseerd door De Blije Wijk in de Edelstenenbuurt werd N. gewezen op de beschikbaarheid van de taallessen. Joke sprak hem onlangs: N. volgt Taalles in het TaalCafé en is - gesteund door de gemeente - bezig zijn chauffeursdiploma te halen. 

TaalCafé verbetert niet alleen de taalvaardigheden; maar draagt daarnaast bij aan een beter leven en een betere integratie in Nederland. 

Praat mee op social media met

Onze partners maken ons werk mogelijk