Inspirerende verhalen en initiatieven over participatie, integratie en non-discriminatie in Alphen aan den Rijn

Wij bouwen samen aan een sociaal verbonden Alphen!

De gemeente en andere maatschappelijke organisaties dragen ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij aan het sociale klimaat van de stad. Zij vullen elkaar aan, maken gebruik van elkaars expertise en werken constructief samen als dat nodig is om hun gezamenlijke maatschappelijke doelen te realiseren.

Ons beleid

Afbeelding gemeentelijk beleid, Inclusie
Als Gemeente voelen we ons verantwoordelijk voor het welbevinden van alle inwoners. Dit blijkt uit de missie van het Coalitieakkoord ‘Groene stad met lef’: 
‘Voor alle inwoners een beter leven (geluk, welbevinden) met (positieve) gezondheid en duurzaamheid als basis voor een sociaal en ruimtelijk beleid, te bereiken via krachtige buurten en dorpen’. En hier geven we uitvoering aan door bijv.

 • Het Democratisch akkoord

 • Uitvoeringsprogramma ‘Blijf in de Buurt’,

 • Uitvoeringsprogramma regenbooggemeente Alphen aan den Rijn

 • De lokale inclusieve agenda: Agenda Toegankelijk Alphen aan den Rijn

 • Opgave verbindend samenleven financieel fit etc.
   

 Ons huidig beleidskader herinrichting sociaal domein is dan ook gebaseerd op principes als:

 • “We kijken naar wat mensen zelf kunnen en passen daar het aanbod op aan”,

 • “Mensen maken de samenleving en doen op eigen kracht mee”,

 • “Ondersteuning is gericht op participatie” en

 • “We organiseren de ondersteuning in samenhang, dichtbij de mensen.”

Wij geven dit vorm door zo veel als mogelijk stil te staan bij de verschillende diversiteitskenmerken, door oprecht nieuwsgierig met partners en inwoners in gesprek te gaan en knelpunten daar op te lossen waar ze ervaren worden. Dit betekent dat “doelgroepgerichte” acties soms nodig zijn.

Praat mee op social media met

Lokale partners

Stichting iDb bouwt samen met lokale partners in Alphen aan den Rijn aan een veilige en inclusieve stad waar aandacht is voor verschillen en discriminatie op welke grond dan ook niet wordt geaccepteerd.

Over Gemiva-SVG Groep

De Gemiva-SVG Groep is er voor mensen met een handicap, chronische ziekte of een andere beperking. We ondersteunen iedereen die op eigen kracht (nog) niet zelfstandig kan meedoen in de samenleving. Hier lees je meer over deze organisatie. 

Over De Thermen2

De Thermen2 is exploitant van twee zwembaden en een buurthuis. Onze zwembaden De Hoorn en AquaRijn zijn verschillend maar vullen elkaar perfect aan. Je kunt bij ons terecht voor zwemles, recreatief zwemmen, aquasport en doelgroeplessen. Ons buurthuis, midden in het hart van de wijk Ridderveld is het ontmoetingscentrum voor de buurt. Koffieochtenden, spelletjesavonden, bingo’s je kunt het zo gek niet bedenken. Meer weten? Kijk op onze website.

Over Participe

Participe is betrokken, ondernemend en dynamisch; een verbindende partner in innovatieve samenwerkingsverbanden met veel kennis en ervaring op het gebied van welzijn. Wij versterken bewoners bij belangrijke levensgebeurtenissen, het voorkomen van problemen en ondersteunen bewoners in het aanpakken van hun problemen. Ons motto is: welzijn voorkomt zorg. Ofwel: meer participeren, minder indiceren. Daarbij denken wij in kansen in plaats van in beperkingen. Nee verkopen we niet, wij kijken wat wél mogelijk is. Meer weten? Klik hier.

Over de Bibliotheek Rijn en Venen

Bibliotheek Rijn en Venen is een dynamisch en laagdrempelig kennisknooppunt. We zijn innovatief op het gebied van 21ste eeuwse vaardigheden. We staan voor persoonlijke groei, in het bijzonder voor mensen in kwetsbare situaties en daarmee voor het ontwikkelen van wijsheid. De bibliotheek is een inspirerende plek, waar bezoekers zich ondersteund voelen, waar aandacht voor talent is en zelfvertrouwen gestimuleerd wordt. We zijn een open en marktgerichte partner die zorgt voor verbinding tussen inwoners, organisaties en bedrijven in het werkgebied. Lees meer > > >

Over De Blije Wijk

De Blije Wijk bestaat uit wijkbewoners die actief een bijdrage willen leveren voor en samen met alle wijkbewoners van de Edelstenenbuurt. De Blije Wijk heeft als doel om samen met professionals die in de wijk werkzaam zijn, de Edelstenenbuurt nog saamhoriger, veiliger en schoner te maken. Wil je ook bijdragen aan De Blije Wijk, of wil je meer informatie? Check de webstite

Over Alphen Vitaal

Alphen Vitaal - de vitaliteitsmakelaars van de gemeente Alphen aan den Rijn. Onze droom is dat alle Alphenaren zich fysiek en mentaal gezond voelen en mee kunnen doen in de samenleving. Hiervoor zetten wij ons in door sport en beweegactiviteiten te organiseren, ontmoetingen mogelijk te maken en verbindingen te leggen. Samen met inwoners en partners maken we gezond gewoon. Meer weten? Klik hier.

Onze partners maken ons werk mogelijk