Agenda

Online bijeenkomst: Transitiearena Waardevol werk

Een nieuwe kijk op waarde van werk ontstaat. Op het terrein van arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk verschuiven en veranderen de kaders en nieuwe spelers verschijnen op het speelveld. Het is tijd op zoek te gaan naar ruimte voor vernieuwing en verandering. Het oude loslaten en experimenteren met nieuwe vormen en verbindingen.

De open Transitiearena Waardevol werk (voorheen vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk) biedt deelnemers sinds eind 2014 de gelegenheid om vernieuwing en verandering rondom arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk met elkaar te delen, experimenten te volgen en samen vooruit te kijken. We zoeken naar een nieuwe invulling van wat we Waardevol werken zijn gaan noemen. Waardevol vanwege de waarde die het voor mensen zelf heeft, waardevol omdat het ook voor de samenleving allerlei opbrengsten heeft en waardevol omdat het de realisatie is van een belangrijke maatschappelijke waarde: inclusie.

Wat is de transitiearena?

Het is een vorm van kennisuitwisseling en –deling en het gezamenlijk zoeken naar nieuwe 'rules of the game'. Het bijeen brengen van verschillende perspectieven: aanbieders, deelnemers, cliënten, beleidsmakers, onderzoekers, staat centraal. Doel is het stimuleren van vernieuwing en verandering, experimenten uitwisselen en volgen, vraagstukken delen en bespreken en de opgedane kennis verspreiden.

Wat gaan we doen?

Thema’s die tijdens de transitiearena aan de orde komen:

  • Co-creatie: hoe kom je tot een goed lokaal samenspel en samenwerking met alle betrokken partijen?
  • Integrale aanpak: hoe kom je tot een integrale aanpak en verbindt je verschillende domeinen, wetten en budgetten?
  • Inclusie: hoe geef je inclusie vorm en werk je vanuit vraag en perspectief van de deelnemer?
  • Innovatie: hoe creëer je ruimte voor experimenten en innovatieve aanpakken met als doel werken aan duurzame, positieve verandering?
  • Hoe kun je op dit thema een lerende gemeente of organisatie zijn?

We leiden de bijeenkomst in met een korte uitleg over de transitietheorie van Drift en een aantal actualiteiten. Daarna twee vernieuwende voorbeelden uit de praktijk en vervolgens in groepen uiteen om verder te verdiepen en uit te wisselen.

We starten om 10:00 (inloop digitaal vanaf 9:50) tot 12:00.

Praat mee op social media met
12
May
Voor wie:
Iedereen
Locatie:
Online
Toegang:
Meer informatie:

Onze partners maken ons werk mogelijk